Panele fotowoltaiczne LCPV

Projekty

FIRMA LED COMPANY PRO WYKONUJE PROFESJONALNE PROJEKTY OŚWIETLENIA

 

Projekt oświetlenia podzielony jest na kilka etapów:

 

Etap I


Audyt aktualnego stanu technicznego oświetlenia i obecnych parametrów oświetleniowych w obiekcie. Weryfikacja możliwości montażowych oraz określenie wymagań oświetleniowych dla projektowanego obiektu.

 


Etap II


Wykonanie symulacji oświetlenia w oparciu o wytyczne określone na podstawie audytu i wymagań klienta. Wyliczenie zysków energetycznych po modernizacji oświetlenia proponowanego przez LED COMPANY PRO.

 

Etap III


Opcjonalnie - przedstawienie oświetlenia LED w formie wizualizacji 3D.

 

Etap IV


Naniesienie punktów oświetleniowych na plany projektowanego obiektu.

 

Etap V


Przygotowanie kompletnego projektu technicznego.

 

Firma LED COMPANY PRO oferuje swoją pomoc w każdym etapie realizacji projektu.

 

 

Wszystkie projekty (utwory) zgodnie z definicją Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), stanowią własność intelektualną Firmy LED Company s.c. ich wykorzystywanie bez zgody Firmy jest niedozwolone i stanowić może podstawę dochodzenia roszczeń przez Firmę w stosunku do osób i podmiotów naruszających jej własność intelektualną. Oświetlenie zakupione zgodnie z projektem (utworem) na podstawie Faktury VAT w Firmie Led Company upoważnia Nabywcę do wykorzystywania projektów w celach instalacyjnych i dokumentacji powykonawczej. Powielanie kopiowanie, wykorzystywanie w innych celach niż dla potrzeb inwestycji dla której utwór został stworzony stanowić